Lukemattomien mahdollisuuksien kevät

18.06.2019

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke

Uutiskirje 02

 

Lukuohjauspolku, mielenkiintolähtöisen työskentelyn korttipakka sekä lukuohjaajakoulutus. Muun muassa nämä ja paljon muuta on ollut työn alla Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen ensimmäisen raportointikauden aikana. Lue uutiskirjeestämme, mitä meille kuuluu ja mitä kaikkea hankkeessamme ja sen ympärillä on tapahtunut!

 

Lukuohjauspolkua pitkin kohti lukuiloa

Uudenlainen lukemattomien tukemiseen tarkoitettu malli, Lukuohjauspolku, on saanut kevään aikana ensimmäisen hahmonsa. Ideointivaiheessa keräsimme nuorten parissa toimivilta opettajilta, ohjaajilta, järjestöjen toimijoilta ja nuorisotyön ammattilaisilta haastatteluaineistoa. Haastattelujen avulla pyrimme luomaan ymmärrystä nuorten aikuisten asenteista teksteihin sekä rakentamaan käsitystä siitä, mitä nuorten aikuisten kanssa työskentelevät ajattelevat kohderyhmän lukutaidosta.

Haastattelujen analysoinnin pohjalta suunnittelimme ja toteutimme ideointityöpajoja, joiden avulla etsimme toimintatapoja ja motivointikeinoja innostaa lukemisen äärelle niitä nuoria aikuisia, joille lukeminen on vierasta tai haastavaa. Työpajoja toteutettiin Turussa, Seinäjoella ja Tampereella oppilaitoksissa, nuorten kohtaamispaikoissa ja järjestöissä. Työpajojen aikana ideoitiin yhdessä nuorten aikuisten kanssa heitä kiinnostavia tapoja viihtyä tekstien äärellä. Työpajoissa mm. kirjoitettiin kirjeitä tuntemattomille, tehtiin sarjakuvia sekä järjestettiin räätälöityjä kirjastokierroksia.

Kehitettävä malli jalostui ajatukseksi lukemisen ohjaamisesta polkuna, jota pitkin kulkien nuoren aikuisen lukutaito vahvistuu ja motivaatio lukemiseen kasvaa. Malli visualisoitiin Lukuohjauspoluksi, jonka ensimmäinen muoto esiteltiin Kirjastopäivillä Helsingissä 5.-7.6.2019. Keräsimme Kirjastopäivien aikana kirjastoammattilaisilta palautetta, ideoita ja ajatuksia malliin, jonka kehittäminen jatkuu tulevan syksyn aikana.

 

 

Korttipakka tueksi mielenkiintolähtöiseen työskentelyyn

Miltä kuulostaisi konkreettinen korttipakka, joka toimii työkaluna mielenkiintolähtöisen työskentelyn toteuttamisessa kirjastoissa? Esittelimme Kirjastopäivillä ensimmäisen version korttipakasta, joka on syntynyt kevään aikana mielenkiintolähtöisten kirjastopalvelujen kehittämistyön tuloksena.

Palvelumallien kehittäminen eteni kevään aikana yhteistyössä Turun aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Toteutimme kevättalven aikana neljän maahanmuuttajataustaisen opiskelijaryhmän kanssa työpajakokonaisuuden, joka koostui kolmesta tapaamiskerrasta. Työpajatoteutuksia kertyi yhteensä 12, ja ne tuottivat 16 uutta kirjastopalveluideaa.

Ideat jalostettiin kevään aikana korttipakaksi, joka sai nimekseen Lukemattomat ideat mielenkiintolähtöisesti. Pakan ensimmäiset kortit tarjoavat taustatietoa lukemattomuudesta sekä johdatuksen mielenkiintolähtöiseen työskentelyyn. Pakan loppuosan kortit esittelevät viisi erilaista työpajamenetelmää, joita on mahdollista hyödyntää nuorten aikuisten lukuinnon herättelemisessä.

Mielenkiintolähtöisten kirjastopalvelujen työstäminen jatkuu tulevana syksynä tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen ja Turun kaupunginkirjastojen kanssa. Tavoitteenamme on testata ja kehittää työpajamalleja eteenpäin kirjastoympäristöissä sekä laajentaa korttipakan sisältöä.

 

 

Lukuohjaajakoulutus starttiviivalla

Kirjastoammattilaisille suunnatun lukuohjaajakoulutuksen työryhmä on ahertanut kevään aikana koulutuksen sisällön ja käytännön toteutuksen suunnittelun parissa. Kymmenen opintopisteen laajuinen kokonaisuus toteutetaan lähitapaamisia ja etäoppimisjaksoja sisältävinä monimuoto-opintoina. Koulutus toteutetaan kahdella paikkakunnalla, Turussa ja Seinäjoella. Turun toteutus käynnistyy lokakuussa ja Seinäjoen tammikuussa 2020. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Koulutuksen markkinointi käynnistettiin toukokuussa, ja ilmoittautuminen molempiin toteutuksiin aukesi kesäkuun alussa. Aktiivista koulutusmarkkinointia toteutettiin myös Kirjastopäivillä, ja koulutuspaketti herättikin laajasti mielenkiintoa. Syksyn työskentely keskittyy koulutuskokonaisuuden viimeistelyyn ja aineiston tuottamiseen. Odotamme jo innolla koulutuksen käynnistymistä!

 

Yhdessä enemmän

Olemme olleet kevään aikana aktiivisesti mukana Taito-ohjelman hankkeita verkottavan TAIKOJA ll -koordinaatiohankkeen toiminnassa. Yhteisiä kohtaamisia on tapahtunut mm. verkostotapaamisissa, toimijoiden koulutustilaisuuksissa sekä tapahtumissa, kuten Kirjastopäivillä, mihin liittyvän blogikirjoituksen voit lukea tästä.

Elokuussa jatkamme yhteistyöverkostojen kutomista Turun alueen toimijoiden kanssa yhteisessä aamiaistapahtumassa 26.8. Turussa. TAIKOJA ll järjestää hankeperheen hankkeille syksyn aikana mm. verkostotapaamisia sekä työelämän perustaitoihin liittyvän Digivirta – Työelämän perustaidot -tapahtuman, josta voit lukea lisää ja ilmoittautua vaikka heti mukaan tästä. Lue lisää TAIKOJA ll :n toiminnasta ja tulevista tapahtumista tästä.

Lukemattomat mahdollisuudet toivottaa kaikille aurinkoista kesää! Pysy kartalla hankkeen toiminnasta myös kesälaitumilla ja seuraa meitä verkkosivuillamme, Facebookissa ja Twitterissä.