Ennakkotietoa: Lukuohjaakoulutus käynnistyy!

10.04.2019

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke järjestää kirjastojen henkilöstölle maksuttoman koulutuksen, jossa keskitytään ohjaustaitoihin ja etsitään keinoja motivoida lukemaan niitä aikuisia, jotka ovat tottumattomia lukemaan.

Lukuohjaajakoulutus toteutetaan monimuotoisesti niin, että se koostuu kolmesta lähitapaamisesta, kahdesta verkkotapaamisesta ja etätyöskentelystä, joko itsenäisesti tai esimerkiksi kollegan kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • lisätä ymmärrystä aikuisväestön heikosta lukutaidosta
  • auttaa kirjastoja tavoittamaan ne aikuiset, joille lukutaito tuottaa ongelmia
  • perehdyttää osallistujat toiminnallisiin ja osallistaviin ohjausmenetelmiin
  • oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lukemiseen kannustavia tilaisuuksia

Turun ammattikorkeakoulun toteuttama koulutus järjestetään 4.10.2019 – 17.1.2020 ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttama koulutus 24.1.-8.5.2020. Ilmoittautuminen Turun toteutukseen alkaa toukokuun lopussa ja Seinäjoen toteutukseen alkusyksystä.

Ilmoittautumisohjeet julkaistaan tällä sivustolla sekä hankkeen somekanavissa. Seuraa siis ilmoittelua ja tule mukaan!

Lisätietoa:

Ritva Hyttinen
projektipäällikkö
ritva.hyttinen@turkuamk.fi
044 907 2891

Sari Mäkinen-Laitila
asiantuntijaopettaja
sari.makinen-laitila@seamk.fi
040 868 0077