Lukemattomat mahdollisuudet Jyväskylässä

18.02.2019

Mitä on selkokieli? Miten pureutua lukemattomuuden syihin? Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen projektitiimi kokoontui lumiseen Jyväskylään kaksipäiväiseen hanketapaamiseen 7.-8.2. pohtimaan hankkeen ydinkysymyksiä ja työstämään toimenpiteitä eteenpäin.

Tapaamisen aluksi benchmarkkasimme Jyväskylän yliopiston toteuttamien LukiLoki- ja Perustaidot haltuun -hankkeiden toimintaa ja tuloksia. Selkokieli-teemaan meidät johdatteli selkokielisiä teoksia kirjoittava kirjailija ja selkokielisyyden puolesta puhuva Sanna-Leena Knuuttila. Asiantuntijan alustus kirkasti omaa käsitystämme selkokielisyydestä ja etenkin niistä arkielämän ja oppimisen haasteista, joihin heikolla lukutaidolla lukeva voi selkokielisen materiaalin puutteessa törmätä.

Hankkeen konkreettinen työstäminen tiimeittäin ja toimenpiteittäin jatkui perjantaina tiiviisti työpajoissa ja tiimikohtaisissa sessioissa.