Lukemattomat mahdollisuudet täynnä toimintaa!

25.03.2019

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke

Uutiskirje 01

 

Työpajoja, verkostojen kutomista, tapaamisia. Mielenkiintolähtöisten kirjastopalvelujen kehittämistä, lukujamimallin työstämistä, lukuohjaakoulutuksen suunnittelua. Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen alkuvuoden toiminta on ollut vilkasta. Mitä kaikkea onkaan tapahtunut?

 

Työpajat kirjastopalvelujen ideasampoina

 

Mielenkiintolähtöisten kirjastopalvelujen kehittäminen on käynnistynyt vauhdikkaasti työpajatoteutuksilla Turun aikuiskoulutuskeskuksessa. Työpajojen tavoitteena oli kannustaa osallistujia ideoimaan ja tuottamaan uudenlaisia kirjastopalveluaihioita, joita kehitetään ja testataan eteenpäin hankkeen aikana.

Työpajat toteutettiin mielenkiintolähtöisen työskentelyn menetelmällä, jossa ideoinnin lähtökohtana toimivat osallistujien omat mielenkiinnon kohteet. Jokaiselle työpajoihin osallistuneelle ryhmälle toteutettiin kolme työpajaa, joihin osallistui yhteensä lähes 50 henkilöä.

Työpajat tuottivat kirjastopalvelujen ideapankin, jonka työstäminen jatkuu keväällä hankkeen työryhmässä palvelumuotoilun menetelmällä. Jatkokehitettyjä palveluideoita lähdetään testaamaan kirjastoympäristöissä myöhemmin hankkeen aikana.

 

 

Kehitteillä malli lukemattomien tukemiseen

 

Hankkeen tärkeänä tavoitteena on luoda malli lukemattomien tukemiseen. Mallin parissa ahertava työryhmä on kevään aikana jalkautunut Turussa, Seinäjoella ja Tampereella oppilaitoksiin, työpajoihin ja järjestöjen kohtaamispaikkoihin tutustumaan nuoriin aikuisiin. Ryhmissä on ideoitu yhdessä nuorten aikuisten kanssa heitä kiinnostavia tapoja viihtyä tekstien äärellä. Kevään aikana tullaan esimerkiksi kirjoittamaan kirjeitä tuntemattomille, tekemään sarjakuvia ja järjestämään ryhmiä varten räätälöityjä kirjastokierroksia.

Alkukevään työn hedelmänä on kypsynyt ajatus lukemisen ohjaamisesta polkuna, jonka varrella kulkevan nuoren aikuisen lukutaito vahvistuu ja motivaatio lukemiseen kasvaa. Polulta löytyy lukemista ohjaaville ammattilaisille työpajaesimerkkejä, menetelmävinkkejä ja tietoa lukemisen haasteista. Tällä hetkellä lukuohjauspolkua hahmotellaan visuaaliseen muotoon.

 

Uusia työkaluja lukutaito-ohjaukseen

 

Kirjastoammattilaisille suunnattu lukuohjaajavalmennus muotoutuu hyvää vauhtia. Suunnitteilla on 10 opintopisteen laajuinen koulutus, joka toteutetaan lähitapaamisia ja etäoppimisjaksoja sisältävinä monimuoto-opintoina. Lukuohjaajakoulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujille toiminnallisia työkaluja ja osallistavia ohjausmenetelmiä lukemaan tottumattomien aikuisten lukuharrastuksen tukemiseen.

Työryhmä on suunnitellut alkuvuoden aikana koulutuksen sisältöä ja käytännön toteutusta, ja koulutuksen runko alkaa olla valmiina. Koulutuksen toteuttavat Turun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut, joilla on vankka kirjasto- ja tietopalvelualan osaaminen. Ensimmäinen koulutus käynnistyy Turussa lokakuussa.