Lukulux-verkkokäsikirja julkaisiin Kirjastot aikuisten lukutaidon tukena -webinaarissa

11.12.2020

Aikuisten lukemattomuus on vaikea aihe. Lukemattomuudesta on tarjolla paljon tietoa, mutta se ei kuitenkaan heijastu lukemattomille aikuisille suunnattuihin palveluihin. Kun lukemaan tottumaton aikuinen haluaisi lukemisen äärelle ja kaipaisi tukea, vaihtoehdot ovat vähissä.

 

Lukulux-verkkokäsikirjasta testattuja menetelmiä

Mutta eivät enää! Lukemattomat mahdollisuudet -hanke on tarttunut aikuisten lukemattomuuden haasteeseen ja koostanut laajan materiaalien ja menetelmien kokonaisuuden, Lukulux-verkkokäsikirjan, joka on nyt julkaistu. Lukulux on vapaasti kaikkien lukemaan tottumattomien aikuisten kanssa toimivien hyödynnettävissä osoitteessa www.lukulux.fi

Käsikirja esittelee mielenkiintolähtöiseen työskentelyyn perustuvan lukuohjausmallin, jonka tavoitteena on lähestyä lukemista lukijoiden omien kiinnostuksenkohteiden ja elämänpiirin kautta. Lukulux esittelee kirjastoissa kehitettyjä ja testattuja palvelukonsepteja, jotka ovat valmiita käytettäväksi ja sovellettavaksi. Lisäksi tarjolla on kirjastojen hyödynnettäväksi rakennettuja asiakasprofiileja, jotka auttavat oikeanlaisen palvelun löytämisessä. Lukulux sisältää myös kattavan tukipaketin lukuohjaustoiminnan käytännön toteuttamiseen kirjastoissa suunnittelusta toteutuksen kautta arviointiin saakka. Tämä lukemisesta tiedetään -osio puolestaan keskittyy lukemattomuuteen liittyvien juurisyiden selvittämiseen.

Tutustu käsikirjaan, poimi soveltuvat menetelmät, kehittele eteenpäin ja sovella!

 

Tuoreita ajatuksia aikuisten lukutaitoon 

Lukulux julkaistiin torstaina 10.12.2020 Kirjastot aikuisten lukutaidon tukena -webinaarissa. Verkkotilaisuus kokosi huikean määrän, yli 160 lukutaidosta kiinnostunutta osallistujaa Zoomiin kuulemaan puheenvuoroja sekä kokeilemaan käytännössä erilaisia käsikirjasta nousevia harjoitteita. Webinaarin puheenvuoroista vastasivat Turun kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula, sanataideohjaaja ja erityisopettaja Veera Kivijärvi sekä Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Sari Sulkunen. Webinaarin käytännön harjoitteista ja työpajojen fasilitoinnista vastasivat Sanataideyhdistys Rapina sekä Turun ammattikorkeakoulun kirjastoalan opiskelijat.

Rebekka Pilppula avasi webinaarin pureutumalla lukutaidon merkitykseen ja taidon rakentumiseen jo lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Kirjastoissa tehdään paljon merkityksellistä työtä lasten ja perheiden lukuinnon herättelemisessä.

Veera Kivijärvi alusti puheenvuorossaan sanataiteen menetelmästä lukutaidon tukemisessa. Hankkeessa kehitettyjen menetelmien ja sanataidelähtöisen toiminnan ydinteemana on mielenkiintolähtöisyys, joka tarkoittaa osallistujien henkilökohtaisten mielenkiinnon kohteiden hyödyntämistä. Kun ensikosketus lukemattomiin tapahtuu heidän omalla maaperällään, kuten kohtaamispaikoissa, vankiloissa, kuntouttavan sosiaalityön ryhmissä tai oppilaitoksissa, saadaan hyvät lähtökohdat luottamukselliselle vuorovaikutukselle ja sanataidelähtöisen toiminnan toteuttamiselle.

Sari Sulkunen loi puheenvuorossaan mielenkiintoisen katsauksen lukutaidon määritelmään ja aikuisten lukutaidon eri ulottuvuuksiin. Aikuisten lukutaito on edelleen sekä kansallisesti että kansainvälisesti vähän tutkittu aihe. Viime vuosina voimakkaasti esille noussut monilukutaito voidaan ymmärtää laajasti monikielisyyden ja monikulttuurisen sekä yhteisöllisesti ja tilanteisesti määrittyvän lukutaidon kautta. Monilukutaito ja siihen liittyvä osaaminen on muuttanut käsitystämme lukutaidosta ja haastanut samalla kykyämme entistä monipuolisemman lukutaidon tukemiseen.

Sulkusen mukaan kaikilla kielellistä osaamista sekä tekstitaito-osaamista, jonka kautta voidaan luoda lukutaitoa tukevia onnistumisen kokemuksia. Aikuisten lukutaitoa voidaankin edistää luomalla lukemaan innostavia yhteisöjä, joissa lukemista tukevaa materiaalia on helposti saatavilla ja siihen tarttumiseen on matala kynnys. Aikuisen oman lukijaidentiteetin ja aikaisempien tekstikokemuksien hyödyntäminen ovat tärkeitä lähtökohtia. Tämä näkökulma linkittyy läheisesti myös Lukulux-verkkokäsikirjan mielenkiintolähtöisen työskentelyn menetelmään.

 

Osallistava ja innostava kokonaisuus – kiitos kaikille! 

Webinaarin ennakkotehtävät ja ohjelman välissä toteutetut harjoitteet toimivat ajatusten herättäjinä ja nostivat esille monia mielenkiintoisia näkökulmia aikuisten lukutaitoon liittyen. Kiitämme lämpimästi kaikkia osallistujia aktiivisesta vuorovaikutuksesta sekä mielenkiintoisista näkökulmista, joita nostitte esille sekä ennakkotehtävissä että webinaarin aikana pienhuoneissa!

Lukemattomat mahdollisuudet kiittää lämpimästi kaikkia webinaarin osallistujia, asiantuntijoita, puhujia, työpajojen ja harjoitteiden vetäjiä, kommentoijia ja kuulolla olijoita – kiitos!