Minna Bäckroosille stipendi Lukemattomat-hankkeen opinnäytetyöstä

18.12.2020

Turun ammattikorkeakoulusta kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomiksi valmistunut Minna Bäckroos sai opinnäytetyöstään Kirjastonhoitajien säätiön stipendin. Opinnäytetyö pureutui siihen, kuinka kirjasto voisi edistää heikosti lukevien nuorten aikuisten lukemista.

Minnan opinnäytetyö oli Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen toimeksiantona tehty laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa ja lisätä ymmärrystä lukemaan tottumattomista nuorista aikuisista.

Lue koko juttu tästä linkistä!