Miksi?

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke on noussut siitä havainnosta, että Suomessa ei ole tahoa, joka auttaisi aikuista ihmistä parantamaan heikkoa lukutaitoaan. Sen sijaan monet organisaatiot tarjoavat aktiviteetteja ja palveluita niille, joiden lukutaito on erinomainen. Kuitenkin Suomessa on lähes 400 000 aikuista, jotka osaavat lukea vain jotenkuten ja heidän lukutaitonsa parantamiseen Lukemattomat etsii keinoja.

Mitä?

  • Kehitetään Lukujamit-toimintamalli, jolla tähdätään heikon lukutaidon kierteen katkaisuun.
  • Muotoillaan kirjastopalveluita vastaamaan heikosti lukevien tarpeita.
  • Kirjastolaisten lukuohjaajakoulutukselle pyritään mahdollistamaan lukujamien juurtuminen kirjastoon.
  • Kontaktoimalla yleinen kirjasto osaksi laajempaa verkostoa pyritään varmistamaan, että aikuisten heikko lukutaito nousee kirjastojen agendalle.
  • Tarkastelemalla lukemattomuuden syitä pyritään ymmärtämään ilmiötä ja löytämään keinoja kääntää suunta lukevuudeksi.

Kenelle?

Ensinnäkin siirtymävaiheessa oleville 16-35-vuotiaille nuorille aikuisille, joiden lukutaito on heikko. Toiseksi yleisissä kirjastoissa työskenteleville kirjastoammattilaisille, joiden lukuohjausvalmiuksia parannetaan.

Milloin?

1.11.2018-28.2.2021

Kuka?

Lukemattomat mahdollisuudet -hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu, jonka lisäksi hankkeen toteuttavat Jyväskylän yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Turun ja Seinäjoen kaupunginkirjastot.

Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, joka on myöntänyt hankkeelle ESR-tuen toimintalinjasta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen.

Miten?

Lukemattomat pyrkii avoimeen ja vuorovaikutteiseen toimintatapaan sekä jatkuvaan kehittämiseen. Hankkeessa sovelletaan aktiivista ja positiivista pedagogiikkaa sekä osallistavia työmenetelmiä. Työtä tehdään mahdollisimman lähellä kohderyhmiä, heidän kanssaan ja keskuudessaan. Hanke tavoittelee läpinäkyvyyttä viestimällä toiminnastaan mahdollisimman paljon.

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke haluaa edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa.