Koulutuksen kuvaus

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke järjestää kirjastojen henkilöstölle maksuttoman lukuohjaajakoulutuksen, jossa keskitytään ohjaustaitoihin ja etsitään keinoja motivoida lukemaan tottumattomia aikuisia lukemisen pariin.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa on kolme lähitapaamista, kaksi verkkotapaamista ja  etäoppimisjaksoja, jotka käyvät keskenään dialogia. Etäjaksot ovat aktiivisen oppimisen vaiheita, joissa oppijat konkreettisesti toimivat ja tekevät, soveltavat ja testaavat asioita käytännössä. Lähitapaamisissa etäjaksojen kokemukset jaetaan vuorovaikutteisesti.

Koulutuksen tavoitteena on

  • lisätä ymmärrystä aikuisväestön heikosta lukutaidosta
  • edistää ymmärtämystä kohderyhmän tarpeista
  • perehdyttää osallistujat toiminnallisiin ja osallistaviin ohjausmenetelmiin
  • tuottaa osallistujille osaamista lukemiseen kannustavien tilaisuuksien suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen

Koulutus vastaa kymmenen opintopisteen laajuutta.

Aikataulu

Koulutus toteutetaan kahdesti: Turussa 4.10.2019-17.1.2020 ja Seinäjoella 24.1.-8.5.2020. Lähi- ja verkkotapaamisten aikataulu on seuraava:

Turku

  • Lähitapaamiset pe 4.10.2019, pe 8.11.2019 ja pe 17.1.2020 klo 10-15
  • Verkkotapaamiset pe 25.10.2019 ja pe 29.11.2019

Seinäjoki

  • Lähitapaamiset: pe 24.1.2020 ja pe 6.3.2020 klo 10-15 sekä webinaari 8.5.2020
  • Verkkotapaamiset: pe 14.2.2020 ja pe 27.3.2020

Lisätietoja koulutuksesta

Ritva Hyttinen, Turun AMK, ritva.hyttinen@turkuamk.fi, puh. 044 907 2891

Sari Mäkinen-Laitila, SeAMK, sari.makinen-laitila@seamk.fi,  puh. 040 868 0077