Koulutuksen kuvaus

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke järjestää kirjastojen henkilöstölle maksuttoman lukuohjaajakoulutuksen, jossa keskitytään ohjaustaitoihin ja etsitään keinoja motivoida lukemaan tottumattomia aikuisia lukemisen pariin.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa on kolme lähitapaamista, kaksi verkkotapaamista ja  etäoppimisjaksoja, jotka käyvät keskenään dialogia. Etäjaksot ovat aktiivisen oppimisen vaiheita, joissa oppijat konkreettisesti toimivat ja tekevät, soveltavat ja testaavat asioita käytännössä. Lähitapaamisissa etäjaksojen kokemukset jaetaan vuorovaikutteisesti.

Koulutuksen tavoitteena on

  • lisätä ymmärrystä aikuisväestön heikosta lukutaidosta
  • edistää ymmärtämystä kohderyhmän tarpeista
  • perehdyttää osallistujat toiminnallisiin ja osallistaviin ohjausmenetelmiin
  • tuottaa osallistujille osaamista lukemiseen kannustavien tilaisuuksien suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Opinnot arvioidaan numeerisesti.

Aikataulu

Koulutus toteutetaan kahdesti: Turussa 4.10.2019-17.1.2020 ja Seinäjoella 24.1.-8.5.2020. Lähi- ja verkkotapaamisten aikataulu on seuraava:

Turku

  • Lähitapaamiset pe 4.10.2019, pe 8.11.2019 ja pe 17.1.2020 klo 10-15
  • Verkkotapaamiset pe 25.10.2019 ja pe 29.11.2019

Seinäjoki

  • Lähitapaamiset: pe 24.1.2020, pe 6.3.2020 ja pe 8.5.2020 klo 10-15
  • Verkkotapaamiset: pe 14.2.2020 ja pe 27.3.2020

 

Osallistujamäärä ja ilmoittautuminen

Sekä Turun että Seinäjoen koulutuksiin valitaan 20 osallistujaa. Hankkeen osatoteutuskirjastoille (Vaski- ja Eepos-kirjastot) varataan 10 osallistujapaikkaa kumpaankin toteutukseen. Mikäli ilmoittautuneita tulee enemmän kuin aloituspaikkoja, valitsemme osallistujat sen perusteella, miten hyvin he voivat koulutusta hyödyntää ja soveltaa omassa työssään.

Ilmoittautuminen Turun toteutukseen päättyy 31.8.2019 ja Seinäjoen toteutukseen 31.10.2019.

Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin näistä linkeistä:

Turun toteutus

Seinäjoen toteutus

 

Lisätietoja koulutuksesta

Ritva Hyttinen, Turun AMK, ritva.hyttinen@turkuamk.fi, puh. 044 907 2891

Sari Mäkinen-Laitila, SeAMK, sari.makinen-laitila@seamk.fi,  puh. 040 868 0077