Lukemattomuus ja lukemiseen liittyvät haasteet ovat monitahoinen kokonaisuus. Olemme koonneet ilmiön ymmärtämisen avuksi aineistoa, josta voit löytää taustatietoa ja tutkimustuloksia erilaisista lukemisen haasteista. Aineistosta löytyy myös materiaaleja lukutaidon tukemiseen sekä lukuinnon herättelemiseen.

Aineistolistastamme löytyy artikkeleita, tutkimuksia, kirjallisuutta ja muuta materiaalia, kuten videolinkkejä. Verkosta löytyvä aineisto on linkitetty suorana linkkinä nimikkeen otsikosta.