Muu aineisto

 

Artikkelit

Kokemuksia kirjastopalveluiden vaikuttavuuden arvioinnista Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -hankkeessa
Vanha (2011), mutta mielenkiintoiselta vaikuttava artikkeli

 

Opinnäytetyöt, väitöskirjat ja muut tutkimukset

Aikuisten lukuopaspalvelu – Palvelun kartoitus viidessä kirjastossa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2016 (Kakko, Sirpa) lukuopaspalvelun vaikuttavuudesta ja lukuharrastuksen ylläpitämisestä

Innostusta ruotsiksi lukemiseen – Kirjavinkkausta ruotsin tunnilla
AMK-opinnäytteessä vuodelta 2017 (Lammila, Nina) on hiukan erilainen ote vinkkaukseen vieraan kielen opetuksen ohella

Kirjasto inspiroi, auttaa ja haastaa –kirjaston vaikuttavuus asiakkaiden kertomana
YAMK-opinnäytetyössä vuodelta 2017 (Ojakangas, Tanja) koottu asiakkaiden kokemuksia kirjaston merkityksestä

Kirjasto yhteiskunnassa – kirjaston fyysiset tilat ja palvelut murroksessa
YAMK-opinnäytetyö vuodelta 2015 (Hyttinen, Ritva & Mäkinen, Olli), jossa keskitytään erityisesti kirjaston rooliin yhteiskunnassa

Kirjastoissa tehtävä nuorisotyö
Opinnäytetyö vuodelta 2018 (Korsoff, Elisa)

Kirjastopalvelut lukiolaisille äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi Saarijärven kaupunginkirjastossa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2016 (Kotanen, Mira)

Kirjastot kaikille – Oulun kaupunginkirjaston aluekirjastot saavutettavuuttaan kehittämässä
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Soini, Mikko)

Käykö nuoret enää kirjastossa?: Nuoret ja nuoret aikuiset kirjaston asiakkaina
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Lindell-Mäkelä, Suvi)

Luetaan yhdessä: toimintatutkimus transaktioteoriaan perustuvasta kirjallisuuden opetuksesta
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2014 (Hämäläinen, Vili)

 

Lukupiiritoiminta Iisalmen kaupunginkirjastossa – Kirjaston ja Kirjoittajayhdistys Sonetti ry:n kirjallisuuskerho
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2013 (Viinikainen, Tiina)

“Lukeva ei ole yksin” – Kirjastoammattilainen kaunokirjallisuuden edistäjänä
AMK-opinnäytetyö 2016 (Peltonen, Max)

Lukupiirien Suomi : Yhteisöllistä lukemista 149 suomalaisessa lukupiirissä 2009
Väitöskirja vuodelta 2013 (Ahola, Suvi) lukupiirien roolista lukuharrastuksen edistyneisyydessä

Miksi käyn lukupiirissä? Lukupiiriin osallistuvien motiivien selvittäminen
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2016 (Kivimäki, Emmi)

“Mitä ne haluu vai haluuks ne mitää?” Seinäjoen pääkirjaston toimialueen 8-luokkalaisten nuorten kirjastonkäyttö ja siihen liittyvät toiveet
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Viljanen, Joona)

Naamion takana – Kirjaston resurssit ja keinot mielenterveyden tukemisessa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Lehikoinen, Jutta-Kaisa)

“Olet minun suosikki paikka, pidän sinusta” tutkimus 12-17-vuotiaiden mielipiteistä Kiuruveden kaupunginkirjaston palveluista
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2011 (Blomberg, Taina)

Osallistava sosiaalinen kirjasto uusliberalistisessa yhteiskunnassa – Kirjastolain diskurssianalyysi
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2017 (Hacklin, Marianne) kirjaston sosiaalisista tehtävistä kirjastolain puitteissa

Pyhäjoen yläkoulun lukudiplomi – Lukemisen iloa nuorille
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2011 (Rajaniemi, Riikka) lukudiplomin suunnittelusta

Tarinapolku-kirjavinkkausprojektin vaikutusten arviointitutkimus
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2012 (Rytkönen, Silja) kirjavinkkauksen vaikutuksista

Tenkkausta teineille. Kirjavinkkausta teatterin keinoin Huittisten yläkoulussa
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2011 (Kylä-Liuhala, Anette) draamallisesta kirjavinkkauksesta

Time out –mysteeripelipaketti : Yhdeksäsluokkalaiset kirjaston käyttäjiksi
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2017 (Kukkonen, Tiina & Väntönen, Saanatuuli) siitä miten erilaisilla tapahtumilla saadaan nuoria kirjastoon

Yleisen kirjaston ja alakoulun yhteistyö – Kirjasto oppilaan oppimisympäristön laajentajana ja toimijuuden tukijana
Pro Gradu –tutkielma vuodelta 2018 (Norr, Ida) kirjaston ja lukutaidon suhteesta