Mielenkiintolähtöiset kirjastopalvelut on toimenpidekokonaisuus, jossa kehitetään mielenkiintolähtöisiä kirjastopalveluja kohderyhmän tarpeet huomioiden. Tuloksena on konkreettinen työkalu, jota hyödynnetään palvelun kehittämisessä ja toteuttamisessa kirjastoissa. Kehittelytyö tapahtuu työpajoissa, joihin osallistuu siirtymävaiheessa olevia nuoria aikuisia, kirjastoammattilaisia, kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoita ja opettajia, osatoteuttajia sekä sidosryhmien toimijoita.

Mielenkiintolähtöisten palvelujen toteutuksessa lähestymistapa on kohderyhmälähtöinen. Palvelumuotoilun menetelmiä hyödynnetään sekä kohderyhmäymmärryksen muodostamisessa että palvelun toteutuksessa ja kohderyhmän osallistamisessa itse toiminnan sisällön suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminnan tuloksena on 3–5 uutta kirjastopalvelua sekä päivitettyjä vanhoja palveluja, joita levitetään ja juurrutetaan yleisiin kirjastoihin Suomessa.