Lukuohjaajakoulutus kirjastolaisille

Seinäjoki ja verkko 24.1.2020 0:00

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke järjestää kirjastojen henkilöstölle maksuttoman koulutuksen, jossa keskitytään ohjaustaitoihin ja etsitään keinoja motivoida lukemaan niitä aikuisia, jotka ovat tottumattomia lukemaan.

Lukuohjaajakoulutus toteutetaan monimuotoisesti niin, että se koostuu kolmesta lähitapaamisesta, kahdesta verkkotapaamisesta ja etätyöskentelystä, joko itsenäisesti tai esimerkiksi kollegan kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • lisätä ymmärrystä aikuisväestön heikosta lukutaidosta
  • auttaa kirjastoja tavoittamaan ne aikuiset, joille lukutaito tuottaa ongelmia
  • perehdyttää osallistujat toiminnallisiin ja osallistaviin ohjausmenetelmiin
  • oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lukemiseen kannustavia tilaisuuksia

Koulutus toteutetaan kahdesti: Turun AMK 4.10.2019-17.1.2020 ja Seinäjoen AMK 24.1.-8.5.2020. Ilmoittautuminen Turun AMK:n toteutukseen käynnistyy toukokuussa 2019.