Lukuohjaajakoulutus, Turku

Turku 17.1.2020 0:00

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke järjestää kirjastojen henkilöstölle maksuttoman koulutuksen, jossa keskitytään ohjaustaitoihin ja etsitään keinoja motivoida lukemaan niitä aikuisia, jotka ovat tottumattomia lukemaan.

Lukuohjaajakoulutus toteutetaan monimuotoisesti niin, että se koostuu kolmesta lähitapaamisesta, kahdesta verkkotapaamisesta ja etätyöskentelystä, joko itsenäisesti tai esimerkiksi kollegan kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • lisätä ymmärrystä aikuisväestön heikosta lukutaidosta
  • auttaa kirjastoja tavoittamaan ne aikuiset, joille lukutaito tuottaa ongelmia
  • perehdyttää osallistujat toiminnallisiin ja osallistaviin ohjausmenetelmiin
  • oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lukemiseen kannustavia tilaisuuksia