Taito-ohjelman hankkeiden verkostotapaaminen

Tarkentuu myöhemmin 19.9.2019 0:00

Taito-ohjelman hankkeita koordinoiva TAIKOJA ll -hanke järjestää kaikille ohjelman hankkeille yhteisen verkostotapaamisen 19.9.2019. Paikka ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin.

Tapaamisen painopisteenä on hankkeiden päätösvaihe.