Ritva Hyttinen
Projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
Toimin hankkeen projektipäällikkönä ja tehtäväni on tukea Lukemattomat mahdollisuudet -tiimiä kaikin tavoin niin, että hanke etenee suunnitelmallisesti ja saavuttaa asetetut tavoitteet.
044 907 2891
Laura Nurminen
Asiantuntijaopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
Toimin suomen kielen ja viestinnän lehtorina sekä opinnäytetöiden ohjaajana. Hankkeessa roolini on suunnitella lukutaito-ohjauskoulutusta ja projektiopintoja.
040 355 0393
Riikka Kulmala
Asiantuntijaopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
Toimin lehtorina liiketalouden koulutuksessa. Hankkeessa osallistun toimenpiteiden toteuttamiseen, joista painopisteenäni on erityisesti mielenkiintolähtöisten kirjastopalvelujen muotoilu.
044 907 2885
Tiina Suni
Hankeasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu
Vastaan hankehallinnosta ja toimin hankkeen viestinnässä sekä toimenpiteissä yhdessä muun projektitiimin kanssa.
044 907 2855

Hankkeen ohjausryhmä

 • Ilmi Villacís, Lukukeskus (pj.)
 • Minna van Zansen, Suomen kirjastoseura
 • Rebekka Pilppula, Turun kaupunginkirjasto
 • Mervi Heikkilä, Seinäjoen kaupunginkirjasto
 • Pauliina Talvitie, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tarja Pääjoki, Jyväskylän yliopisto
 • Mika Sihvonen, Tampereen yliopisto
 • Osku Laukkanen / Sari Kinnala, Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Jaana Kallio-Gerlander, Turun ammattikorkeakoulu

Lisäksi:

 • Marika Lindroth, rahoittajan edustaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Ritva Hyttinen, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Tiina Suni, hankeasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu (siht.)
 • Katja Halme, controller, Turun ammattikorkeakoulu
Veera Kivijärvi
Projektisuunnittelija, Turun kaupunginkirjasto
Työskentelen hankkeen projektisuunnittelijana Turun kaupunginkirjastossa. Tehtäviini kuuluu verkostotyö sekä sisältöjen suunnittelu ja testaaminen yhdessä työryhmän kanssa.
040 185 3014
Raija Lambacka
Hankekoordinaattori, Seinäjoen kaupunginkirjasto
Tehtäviini hankkeessa kuuluvat verkostoituminen, sisältöjen suunnittelu ja testaaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden sekä työryhmän kanssa, pääpainopisteenä lukujamimallien kehittäminen.
044 470 0385
Sari Mäkinen-Laitila
Asiantuntijaopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Olen SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelmassa lehtorina ja opinto-ohjaajana. Hankkeessa olen mukana asiantuntijaopettajana ja osallistun mm. lukutaito-ohjaajakoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
040 868 0077
Satu Salmela
Asiantuntijaopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Toimin Seinäjoen ammattikorkeakoulun osalta projektikoordinaattorina ja vastaan meillä hankkeen kokonaistoteutuksesta aina hallinnosta viestintään. Olen vahvasti mukana myös konkreettisten toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.
040 680 7116
Sofia Niemelä
Projektityöntekijä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Toimin SeAMKissa TKI-asiantuntijana, ja hankkeessa olen mukana projektityöntekijänä.
040 830 0316
Simo Nieminen
Asiantuntija, Jyväskylän yliopisto
Olen Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen oppiaineesta valmistunut maisteri, jonka erityisosaamisalueena on rap-terapia , -kirjoittaminen ja ohjaus. Toimin hankkeessa suunnittelijana ja päävastuunani on Lukujamimallin kehittäminen.
040 512 7265
Heta Marttinen
Tutkija, Jyväskylän yliopisto
Olen Jyväskylän yliopistosta väitellyt filosofian tohtori, ja lasten- ja nuortenkirjallisuuteen erikoistunut tutkija. Hankkeessa työnkuvaani kuuluu lukemattomuuden ja lukutaidottomuuden taustojen selvittäminen. Vastaan myös JY:n vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttamisesta.
050 518 5319
Sami Uusi-Hautamaa
Asiantuntija, Jyväskylän yliopisto
Toimin hankkeessa suunnittelijana, pääalueenani lukujamit-mallin kehittäminen. Opinnoissani olen erikoistunut erityispedagogiikkaan ja työssäni keskitynkin erityisesti lukemisen taustalla piileviin oppimisen haasteisiin.
050 349 0538
Sanna-Leena Knuuttila
Asiantuntija, Jyväskylän yliopisto
Olen selkokirjailija, Selkokeskuksen asiantuntija sekä sanataideohjaaja. Hankkeessa työskentelen selkokielen asiantuntijana sekä tuotan mm. lukutaitoa edistäviä harjoitteita lukujameihin.
050 590 2949