Hanketoiminnan lukemattomat mahdollisuudet

15.10.2019

Kirjainyhdistelmät ESR ja EAKR ovat monille meistä tuttuja. Nämä kirjaimet esiintyvät yleisimmin erilaisista hankkeista ja projekteista puhuttaessa, ne vilahtelevat medioissa ja välillä niitä voi bongata katukuvastakin. Mitä kirjainten taakse kätkeytyy ja mihin niitä tarvitaan?

Euroopan unionin myöntämällä hankerahoituksella on merkittävä rooli valtakunnallisesti ja alueellisesti. Suomi saa tukea kahdesta rakennerahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), joita koordinoidaan käynnissä olevan Kestävää kilpailukykyä ja työtä 2014-2020 -ohjelman kautta. Kuluvalla ohjelmakaudella Suomi saa rakennerahastojen välityksellä jaettavaa tukea Euroopan unionilta yhteensä n. 1 488 miljoonaa euroa. Kun pottiin lasketaan mukaan kansallinen rahoitus, yhteissumma nousee n. 2 978 miljoonaan euroon (rakennerahastot.fi). Ei mikään pikkusumma.

Mihin hankkeita sitten oikeastaan tarvitaan? Miten niillä voidaan edistää vaikkapa Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen ydinasiaa, aikuisten lukutaitoa? Jos siirtää katseen hetkeksi yksittäisten hanke- ja toimenpidesuunnitelmien taakse ja tarkastelee asiaa hieman laajemmin, löytää paljon.

Hankkeilla luodaan uutta. Rutiinityön ulkopuolelle astuminen altistaa vanhojen toimintamallien rajojen rikkomiselle ja erilaisten kokeilujen tekemiselle. Rahoituksella voidaan kehittää ja kokeilla käytännössä sellaisia toimintamalleja, joiden toteuttamiseen ei arkisessa työssä, omassa tutussa ympäristössä välttämättä ole aikaa tai rahallista resurssia. Lukemattomat-hanke tarjoaa kehittely- ja kokeiluympäristön, jossa hanketta toteuttavat kirjastot, korkeakoulut ja näiden yhteistyöverkostot kehittelevät uusia malleja aikuisten lukutaidon edistämiseen. Lukuohjauspolku ja mielenkiintolähtöiset kirjastopalvelut ovat esimerkkejä uudenlaisista toimintamalleista, joiden kehittäminen tapahtuu hanketoimijoiden yhteistyössä.

Hankkeet kehittävät osaamista. Ammattitaidon päivittäminen ja uudenlaisen osaamisen hankkiminen toteutuu osana hanketoimintaa. Projektitoimintaan osallistuminen edistää usein jo itsessään osaamisen kehittämistä, ja vielä syvemmin silloin, kun hankkeeseen sisältyy osaamisen kehittämiseen liittyvä elementti. Lukemattomat-hanke tarjoaa toimijoille mahdollisuuksia hankkeessa kehitettyjen mallien kokeilemiseen ja jatkokehittämiseen aidoissa ympäristöissä. Turussa ja Seinäjoella toteutettava lukuohjaajakoulutus puolestaan tarjoaa kirjastoammattilaisille uudenlaisia eväitä heikosti lukevan aikuisen kohtaamiseen ja lukutaidon edistämiseen kirjastoissa.

Hankkeet luovat uusia yhteistyöverkostoja. Yhdessä tekeminen, uusien kumppaneiden löytäminen samalta, tutulta alalta sekä aivan uudenlaisiin toimijoiden törmääminen – tähän on joskus arkipäivän työssä vaikea löytää aikaa ja mahdollisuuksia. Yksi hanketoiminnan keskeisimpiä sisältöjä onkin myönteisen ristivedon aikaansaaminen ja toimijoiden törmäyttäminen uuden luomiseksi. Lukemattomat-hankkeessa verkotetaan kirjastoammattilaisia aikuisten lukutaidon parissa toimivien tahojen kanssa sekä keskenään siten, että solmukohdista syntyy uusia kohtaamisia ja yhteistyötä.

Hankkeet tekevät hyvää. Rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden tavoitteet linkittyvät suoraan mm. sosiaalisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseen. Julkisesti rahoitettujen hankkeiden tulokset eivät jää vain pienen porukan käyttöön, vaan ne ovat julkisia ja vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Toiminnalla näiden kirjainyhdistelmien takana saadaan aikaan hyvää juuri sinulle.

Kirjoittaja: Tiina Suni, Turun ammattikorkeakoulu