Kirjastot sosiaalisen lukemisen mahdollistajina

15.11.2019

Nuorten ja nuorten aikuisten lukutaitotyön näkyvimmät valtakunnalliset ammattilaiset Siri Kolu ja Aleksis Salusjärvi keskustelivat Tampereen pääkirjasto Metsossa 6.11. otsikon Joukkoon luetut johdattelemana laajalti lukutaidon ympäriltä. Keskustelu oli kaikin puolin herkullista, mutta eritoten mieleeni jäi Kolun mainitsema sosiaalinen lukeminen.

Kolu kaipasi jonkinlaista kommenttikenttää verkkoproosan viereen, jotta omasta lukukokemuksesta pääsisi kertomaan muille. Kolu myös painotti lukukokemusten jakamisen tärkeyttä laajemmin somessa, jotta viestisimme siitä mitä teemme ja pidämme tärkeänä.

Sosiaalinen lukeminen jäi sanaparina pyörimään päähäni, sillä hankkeessamme on kyse juurikin siitä. Suunnittelijana tehtäväni on ollut ideoida sekä testata nuorten aikuisten kanssa heitä kiinnostavia eri tekstilajeihin pohjautuvia toiminnallisia sisältöjä kirjastojen käyttöön. Tämä työpajamuotoinen toiminta tekstien parissa on sosiaalista lukemista konkreettisimmillaan. Tämän syksyn työpajoissa ollaan tutustuttu muun muassa uutisiin, räppiin, resepteihin, kollaasirunoihin, kauhukirjallisuuteen ja harjoiteltu provosoimista ja instakirjoittamista. Kolu ja Salusjärvi myös painottivat eri tekstilajien tunnistamisen olevan tärkeässä avainroolissa lukutaidon kehittämisen ja tekstien ymmärtämisen suhteen.

Olemme myös testanneet nuorten aikuisten kanssa eri teemaisia kirjastokierroksia, koska
keräämämme palautteen ja käytyjen keskusteluiden mukaan monet työpajoihin osallistuneet eivät käytä kirjastoa lainkaan. Heidän kohdallaan kirjastojen tarjoamista mahdollisuuksista kertominen on paikoin avartavaa, mutta tärkeää on osoittaa kirjaston olevan myös heille suunnattu paikka ja tehdä kirjastoista heille mahdollisimman helposti lähestyttäviä.

Työpajoissa taas olemme pyrkineet luomaan uusia miellyttäviä kokemuksia sekä onnistumisen ja oivaltamisen hetkiä tekstien parissa. Kun tekstien äärellä innostutaan tai opitaan uutta, pääsee työpajaohjaajana kokemaan sosiaalisen lukemisen parhaita puolia. Onneksemme hankkeessa on ollut aikaa kohdata näitä nuoria aikuisia ja kuunnella heidän toiveitaan ja tarpeitaan tekstien sekä tarinoiden suhteen. Näin ollaan vältytty suurelta turhautumiselta ja toiminta nuorten aikuisten kanssa on tuntunut merkitykselliseltä.

Yhteistyö niin suoraan nuorten kanssa kuin erinäisten yhteistyötahojen kautta on onnistunut hankkeemme kautta kätevästi. Jyväskylässä teemme yhteistyötä “Kävisin kyllä, jos…” – uusi palvelukulttuuri ja nuoret –hankkeen kanssa ja kehitämme heidän sosiaalisen lukemisen konseptiaan nimeltä Lukumiitti. Siinä keskitytään lukemaan, löffimään ja jakamaan lukukokemuksia ambient-musiikin säestämänä kirjastossa. Lukumiitit tulevat kukin muodostumaan kirjallisuuskalenterin mukaisiin teemapäiviin.

Kirjastot ovat maamme rikkaus, jonka soisi jakautuvan kaikille tasaisesti. Kauan eläköön kirjastot, kohtaaminen ja sosiaalinen lukeminen!

Kirjoittaja: Simo Nieminen, Jyväskylän yliopisto