Lukuappro 2019

13.12.2019

Suunnittelu

Saimme tehtäväksi toteuttaa Turun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen opiskelijoille lukuhaasteen, joka innostaa nuoria korkeakouluopiskelijoita lukemaan. Tapahtuman toteutusajankohdaksi valikoitui syyslukukauden alku, kun uudet opiskelijat aloittivat opintonsa. Suunnittelu alkoi maalis-huhtikuun vaihteessa yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoiden kanssa. Suunnittelutyö tehtiin kokonaan sähköisesti käyttämällä Skypeä, sähköpostia, pilvipalveluita ja WhatsAppia.

Suunnittelimme lukemaan kannustavia tehtäviä. Luemme koko ajan, huomaamattakin; luemme Netflixin tekstityksiä ja selailemme somea. Tapahtuman nimeksi tuli lopulta #Lukuappro2019. Sovimme, että #Lukuapprossa on kolme eri tasoluokkaa. Ensimmäinen taso oli nimeltään kotimaanmatkaaja (5 suoritusta), toinen taso maailmanmatkaaja (10 suoritusta) ja viimeinen oli avaruusmatkaaja (suorituksia 15 tai enemmän). Valitsimme matka-aiheiset teemat, sillä lukeminen on tie uusiin maailmoihin. Osallistujat saivat todistuksen sen mukaan, miten monta tehtävää he olivat suorittaneet.

 

Toteutus

Tapahtuma alkoi 16.9.2019. Aamulla laitoimme Instagramiin vielä muistutuksen tapahtuman alusta kuvapäivityksen muodossa. Olimme sopineet ständiaikoja, ja ständiajoista tiedotettiin Instagramissa. Jaoimme tehtävälomakkeita sekä kerroimme haasteesta siitä kiinnostuneille. Markkinointikanavina käytimme Facebookia ja Instagramia, joissa jaoimme päivittäin lukuvinkkejä tehtävälomakkeen eri aihealueisiin.

Lukuappro kiinnosti monia, ja saimme #Lukuappron suorittaneilta valtavasti positiivista palautetta. Kaikki suorittaneet haluaisivat osallistua Lukuapproon uudelleen, mikäli se järjestettäisiin. Lähes kaikki osallistujat antoivat Lukuapprolla arvosanaksi hyvä asteikolla huonosta erinomaiseen. Seuraavaa kertaa ajatellen kannattaa painottaa osallistujille enemmän, että Instassa on hyödyllisiä ja innostavia lukuvinkkejä, sekä lukuvinkkejä voidaan jakaa myös ständillä.

 

Mitä opittiin

Lukemattomuus on laaja ongelma jopa ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, vaikka korkeakouluopinnot edellyttävät lukemista ja suurien tekstimäärien hallintaa.

Opimme monipuolisesti tapahtuman suunnittelusta ja järjestämisestä kaikenlaista, sillä me opiskelijat saimme ideoida lukuhaasteen pitkälti itse alusta loppuun asti. Opimme tekemään mainosmateriaalia, joka puhuttelisi ja herättäisi ajatuksia nuorissa aikuisissa. Aikatauluttaminen oli tapahtuman järjestämisessä myös erityisen tärkeää. Esimerkiksi somepäivitysten tekemisen huomasimme vievän yllättävän paljon aikaa! Osansa vei myös osallistujien kysymyksiin vastaaminen, sähköpostien lähettäminen ja muut käytännön järjestelyt. Tapahtuma opetti tietynlaista joustoa. Ständillä päivystäminen puolestaan opetti rohkeutta kohdata ihmisiä.

Hanketyöskentely oli hyvin mielenkiintoista!

 

Kirjoittajat: Henni Laihia, Johanna Vähätalo ja Elina Urjanheimo, Turun ammattikorkeakoulu