Turun lukuohjaajakoulutuksen vieraskynäkirjoitus: Epäonnistuminen ei aina ole epäonnistumista

15.05.2020

Aina ei kannata laskea sen varaan, että ohjattavan ryhmän motivaatio ja kiinnostus lukuohjausta kohtaan olisi korkealla tasolla. Tällaiset tilanteet saattavat olla turhauttavia kaikkien osapuolien mielestä. Vaikka ohjaajat olisivatkin motivoituneita, ei heidän tahtotilansa yksistään tee ohjaustilanteesta menestystä, sillä jokainen ohjaustilanne on pohjimmiltaan yhteistyötä.

Jos lukuohjaus ei mene itselle asetettujen ennakko-odotusten mukaisesti, saattaa päällimmäinen tunne ohjauksen jälkeen olla epäonnistuminen. Jos näin pääsee käymään, olisi hyvä pysähtyä miettimään omien odotuksien realistisuutta ja sitä, kuinka omat odotukset saattavat erota osallistujien odotuksista. Jollekin osallistujalle pelkästään oman ajatuksen lausuminen ääneen, kirjastokortin tekeminen tai nykyaikaisen kirjaston palveluihin tutustuminen saattavat olla suuriakin asioita. Näissä tilanteissa tulee osata iloita voitoista, jotka ohjaajan näkökulmasta saattavat ensisilmäyksellä vaikuttaa pieniltä.

Lukuohjaus voi tuntua epäonnistuneelta myös silloin, jos ryhmä ei joko halua tai kykene antamaan palautetta. Lukuohjauksen positiiviset vaikutukset eivät kuitenkaan aina ole yksiselitteisellä tavalla näkyviä. On tilanteita, joita ei ole mahdollista arvioida tai mitata selkeillä mittareilla, emmekä voi aina tietää kuinka ohjattavat kokivat ohjaustilanteen ja mitä he mahdollisesti siitä saivat. Joskus epätietoisuutta on vain kestettävä. Joskus voi myös käydä niin, että tehdyn työn positiivisiin vaikutuksiin havahtuu vasta myöhemmin; osallistujat ovat kuntalaisia siinä missä me ohjaajatkin ja ei ole lainkaan epätodennäköistä, että kohtaamme työssämme heidät vielä uudestaan.

Epäonnistumisen tunteiden kanssa on myös muistutettava itseä siitä, että tehdystä työstä voi aina oppia jotain. Vaikka ohjaustilanne ei olisikaan mennyt omien toiveiden mukaan, voi vanhoja suunnitelmia kokeilla aiempaa viisaampana uudelleen seuraavalla kerralla.

 

Kirjoittaja: Kim Tiala, kirjastonhoitaja, Turun kaupunginkirjasto