Vankilakirjastopäiviltä ideoita lukutaitoa tukevien palveluiden järjestämiseen

03.02.2020
Pirjo Nironen, Celia. Kuva: Veera Kivijärvi

Vankilakirjastotyön yhteistyöverkosto järjesti vankilakirjastotyön kehittämispäivän Tampereen pääkirjasto Metsossa tammikuun lopussa. Päivillä kuultiin useita ajatuksia herättäneitä puheenvuoroja vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöstä. Lukemattomien näkökulmasta päivät tarjosivat myös paljon pohdiskeltavaa ja uusia ideoita nuorten aikuisten lukutaidon tukemiseen liittyen.

 

Kirjasto tukee taitojen oppimista

Turun kaupunginkirjasto on panostanut Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden vankiloiden kirjastoihin ja ryhmämuotoiseen toimintaan. Käyrän vankila on oivallinen esimerkki siitä, kuinka kirjasto voi yhteistyössä vankilan kanssa tarjota vankien kuntoutukseen kirjallisuuden, kulttuurin ja taitojen oppimisen ulottuvuuksia. Kirjastotyön tulee vankilan kontekstissa tukea vankien kokonaisvaltaista kuntoutusta ja tarjota heille sellaisia valmiuksia ja osaamista, josta on hyötyä vapautumisen jälkeen. Käyrän vankilan erityisohjaaja Tuija Sirkola toi puheenvuorossaan esiin kirjaston täydentävän roolin vankilan yhteisökuntoutuksessa. Käyrän kirjastoryhmässä harjaantuvat sosiaaliset taidot, tunnetaidot ja ilmaisutaidot erilaisten pelien, keskustelujen ja omien taiteellisten tuotosten tekemisen muodoissa.

Kirjasto edustaa tavallista arkielämää. Arjen taidot ovat tärkeä osa vankilan yhteisökuntotuksen tavoitteita, ja kirjasto voi tukea tätä toimintaa monin tavoin. Vankilassa harjoitellaan esimerkiksi kirjastokortin käyttämistä sekä aineistojen lainaamista ja palauttamista. Sirkolan mukaan vangit ovat hyvin tarkkoja kirjaston aineistoista, eikä lainattuja teoksia jätetä palauttamatta. Kirjaston käyttö onkin oivallinen tapa tuottaa onnistumisen kokemuksia omien asioiden hoitamisesta.

Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöstä voidaan soveltaa tärkeitä oppeja myös muiden yhteisökuntoutusmuotojen toimintaan. Yleiset kirjastot ovat hyviä yhteistyökumppaneita silloin, kun yksilön tai ryhmän tarpeena on harjaantua arjenhallintataidoissa, sosiaalisessa kanssakäymisessä tai lukutaidossa. Kirjastopalvelujen tulisi kyetä entistä paremmin vastaamaan erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Tämä voidaan saavuttaa kehittämällä kirjastojen ryhmätoimintoja sekä suuntaamalla palveluja sellaisille kohderyhmille, jotka eivät ole vielä tottuneet käyttämään kirjastoa.

 

Älykäs vankila tuo kirjaston palvelut saavutettaviksi

Vankien oikeus sähköisten palveluiden käyttöön on kirjattu lakiin. Mahdollisuus käyttää sähköisiä palveluita edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Pia Puolakka Älykäs vankila -hankkeesta kertoi puheenvuorossaan sähköisen asioinnin edistysaskelista vankiloissa. Vankiloissa esimerkiksi parannetaan opiskelumahdollisuuksia etäyhteyksien ja sähköisten opiskelualustojen avulla. Kuvapuhelujen ansiosta osallistuminen viranomaispalavereihin ja oikeudenkäynteihin sujuvoituu. Vankiloissa on alettu tarjoamaan myös verkkoterapiaa ja päihdekuntoutusta etäyhteyden avulla. Vankiloiden tiukat rajoitukset internetin ja mobiililaitteiden käytössä tuovat haasteita sähköisten palveluiden kehittämiselle, mutta soveltamalla ja versioimalla olemassa olevia alustoja ja palveluita sähköisen asioinnin edut koskettavat myös vankeja. Laitteitten ja palveluiden käyttäminen vaatii ohjausta, koska ne kehittyvät huimaa vauhtia, eikä pitkän vankeuden aikana ole mahdollista seurata digimaailman uusia tuulia itsenäisesti.

Myös kirjasto tarjoaa tulevaisuudessa sähköisiä palveluita vangeille. Turun kaupunginkirjaston innovaatio, Omakirjasto.fi on helppokäyttöinen ja saavutettava kirjaston palvelu, joka kokoaa yhteen sähköisten kirjastoaineistojen lisäksi esimerkiksi Turun museoiden, Turun Filharmonisen orkesterin ja seurakunnan sisältöjä. Omakirjasto.fi on vastikään lisätty vankien sähköisen asioinnin palvelimelle. Lisäksi Celian palvelut ovat yhä useamman vangin saavutettavissa, tosin toistaiseksi cd-levyasiakkuuden muodossa. Vankiloissa on runsaasti Celian kohderyhmää, joten sen palvelut olisi hienoa saada kaikkien vankiloiden käyttöön.

 

Pirjo Nironen, Celia. Kuva: Veera Kivijärvi

 

Organisaatioiden välisellä yhteistyöllä entistä parempia palveluita

Kuten Rikosseuraamuslaitoksen erikoissuunnittelija Kristian Kipinoinen toi puheenvuorossaan esiin, kirjaston palvelut ovat vankien laissa kirjattu oikeus. Vankilakirjastotyö nähdään arvokkaana osana kuntouttavaa työtä vankilassa sekä kulttuurisen osallisuuden mahdollistajana. Lisäksi vankilakirjastotyö voi tarjota avaimia oppimiseen ja omien oppimistaitojen vahvistamiseen. Vankilaympäristö luo monenlaisia haasteita uusien yhteistyökumppanuuksien luomiselle, ja uusien toimintamallien juurtuminen muurien sisälle vie oman aikansa. Kipinoinen on yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston vankilakirjastotyöhön erikoistuneen kirjastonhoitajan, Irmeli Malka-Kanniston kanssa koonnut reseptikirjan vankilan ja kirjaston sujuvan yhteistyön askelmerkeistä.

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke liputtaa organisaatioiden välisen yhteistyön puolesta. Vankilakirjastotyö on esimerkki erilaisten toimijoiden järjestelmällisestä yhteistyöstä yhteisten maalien saavuttamiseksi.

 

Kirjoittaja: Veera Kivijärvi, Turun kaupunginkirjasto